logo can dien tu
Trang chủ » Tin tức » Tin đo lường » Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định sau về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia: Các Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam:

 

Quyết định số 1186/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5017: 1989       Hàn kim loại. Thuật ngữ và định nghĩa
 2. TCVN 5402: 1991       Mối hàn. Phương pháp thử uốn va đập
 3. TCVN 5403:1991        Mối hàn. Phương pháp thử kéo
 4. TCVN 6362:1998        Hàn và thiết bị hàn. Đặc tính thiết bị hàn điện trở
 5. TCVN 6363:1998        Hàn và thiết bị hàn. ống cao su cho hàn, cắt và kỹ thuật có liên quan

Quyết định số 2096/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6479:2006        Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng
 2. TCVN 6639:2000        Đui đèn xoáy ren Eđison
 3. TCVN 7590-1:2006    Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn

Quyết định số 2951/QĐ-BKHCN

 

 1. TCVN 1862-1:2000    Giấy và cáctông. Xác định độ bền kéo. Phương pháp tải trọng không đổi
 2. TCVN 1862-2:2007    Giấy và cáctông. Xác định độ bền kéo. Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi
 3. TCVN 1865:2007        Giấy, cáctông và bột giấy. Xác định hệ số phản xạ khuyếch tán xanh (độ trắng ISO)
 4. TCVN 1867:2007        Giấy và cáctông. Xác định độ ẩm. Phương pháp sấy khô
 5. TCVN 4407:2001        Bột giấy. Xác định độ khô
 6. TCVN 6897:2001        Giấy làm lớp sóng. Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm
 7. TCVN 6728:2007        Giấy và cáctông. Xác định độ đục (paperbacking). Phương pháp phản xạ khuyếch tán
 8. TCVN 7064:2002        Giấy vệ sinh

Quyết định số 2953/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6694:2000        Quần áo bảo vệ. Đánh giá khả năng của vật liệu chống kim loại nóng chảy văng bắn
 2. TCVN 6875:2001        Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Phương pháp thử và yêu cầu tính năng của quần áo chống nhiệt
 3. TCVN 6876:2001        Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành

Quyết định số 2957/QĐ-BKHCN

1.      TCVN 6742:2000              Hoạt động ngân hàng – Trao đổi thông tin viễn thông ngân hàng – Mã phân định ngân hàng

Quyết định số 3025/QĐ- BKHCN

1. TCVN 7151:2002               Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Pipet một mức

Quyết định số 3030/QĐ- BKHCN

1. TCVN 7756-9:2007              Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử - Phần 9: Xác định chất lượng dán dính của ván gỗ dán

Các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5017-1:2010    Hàn và các quá trình liên quan. Từ vựng. Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
 2. TCVN 5017-2:2010    Hàn và các quá trình liên quan. Từ vựng. Phần 2: Các quá trình hàn vảy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
 3. TCVN 5402-2010       Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử va đập. Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra
 4. TCVN 6362:2010        Hàn điện trở. Thiết bị hàn điện trở. Yêu cầu về cơ và điện
 5. TCVN 6363: 2010       Thiết bị hàn khí. Ống mềm bằng cao su dùng cho hàn, cắt và quá trình liên quan
 6. TCVN 8310:2010        Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử kéo ngang
 7. TCVN 8311:2010        Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại. Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy

Quyết định số 2094/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8522:2010        Đệm không khí cứu người 20m và 45m
 2. TCVN 8523:2010        Ống tụt cứu người 30m

Quyết định số 2095/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6479:2010        Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng
 2. TCVN 6639:2010        Đui đèn xoáy ren Eđison
 3. TCVN 7590-1:2010    Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn

Quyết định số 2329/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO/IEC 27001:2009   Công nghệ thông tin- Hệ thống quản lý an toàn thông tin- Các yêu cầu
 2. TCVN 8066:2009        Công nghệ thông tin-Khuôn dạng chứng thư số
 3. TCVN 8067:2009        Công nghệ thông tin-Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi
 4. TCVN 8068:2009        Dịch vụ điện thoại VOIP- Các yêu cầu
 5. TCVN 8069:2009        Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS- Các yêu cầu
 6. TCVN 8070:2009        Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hành hải- Yêu cầu kỹ thuật
 7. TCVN 8071:2009        Công trình viễn thông- Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
 8. TCVN 8072:2009        Mạng viễn thông- Giao thức IPV4
 9. TCVN 8073:2009        Mạng viễn thông- Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp
 10. TCVN 8074:2009        Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng- Các yêu cầu
 11. TCVN 8075: 2009       Mạng viễn thông- Giao diện V5.2 (dựa trên 2048kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập
 12. TCVN 8076:2009        Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA)- Yêu cầu kỹ thuật
 13. TCVN 8077:2009        Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ASDL) 2 và 2+ - Yêu cầu kỹ thuật
 14. TCVN 8078:2009        Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway). Yêu cầu kỹ thuật

Quyết định số 2819/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 5465-20           Vật liệu dệt – Phân tích định lượng hóa học – Phần 20: Hỗn hợp xơ elastan và một số xơ khác (phương pháp sử dụng dimetylaxetamit)
 2. TCVN 7835-E04:2010            Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần E04: Độ bền màu với mồ hôi.
 3. TCVN 7835-F02:2010            Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần F02: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng bông và visco
 4. TCVN 7835-F09:2010            Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần F09: Yêu cầu kỹ thuật cho vải cọ xát bằng bông.

Quyết định số 2952/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 1862 – 2:2010            Giấy và cáctông – Xác định tính chất bền kéo – Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi (20 mm/min)
 2. TCVN 1862 – 3:2010            Giấy và cáctông – Xác định tính chất bền kéo – Phần3: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi (100 mm/min)
 3. TCVN 1865 – 1:2010            Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh – Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà ( độ trắng ISO)
 4. TCVN 1865 – 2:2010            Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh – Phần 2: Điều kiện ánh sáng ban ngày ngoài trời ( độ trắng D65)
 5. TCVN 1867:2010             Giấy và cáctông – Xác định hàm lượng ẩm của một lô – Phương pháp sấy khô
 6. TCVN 4407:2010             Giấy, cáctông và bột giấy – Xác định hàm lượng chất khô – Phương pháp sấy khô
 7. TCVN 6728:2010             Giấy và cáctông – Xác định độ đục (nền giấy) –Phương pháp phản xạ khuếch tán
 8. TCVN 6897:2010             Giấy làm lớp sóng – Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm
 9. TCVN 7064:2010             Giấy vệ sinh

Quyết định số 2954/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6694:2010             Quần áo bảo vệ - Đánh giá khả năng chống chịu của vật liệu đối với kim loại nóng chảy văng bắn
 2. TCVN 6875:2010             Quần áo bảo vệ - Quần áo  bảo vệ chống nhiệt và lửa
 3. TCVN 6876 -1 :2010             Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định sự truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành – Phần 1: Phương pháp thử sử dụng  nhiệt tiếp xúc tạo ra bởi ống trụ gia nhiệt.
 4. TCVN 6876 -2 :2010             Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định sự truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành – Phần 2: Phương pháp thử sử dụng nhiệt tiếp xúc tạo ra bằng cách thả rơi ống trụ nhỏ.

Quyết định số 2956/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8631:2010             Thông tin và tư liệu – Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và tìm dữ liệu

Quyết định số 2958/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6742:2010             Ngân hàng – Thông điệp viễn thông ngân hàng – Mã phân định tổ chức (BIC)
 2. TCVN 8461-1:2010          Ngân hàng – Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân – Phần 1:  Nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đối với trao đổi PIN tại các hệ thống rút tiền
 3. TCVN 8461-2:2010          Ngân hàng – Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân – Phần 2:  Phê chuẩn thuật toán mã hóa PIN

Quyết định số 2966/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8655:2010             Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch PDF 417
 2. TCVN 8656-1:2010         Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động (AIDC) – Thuật ngữ hài hòa – Phần 1: Thuật ngữ chung liên quan đến AIDC

Quyết định số 3026/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 7151:2010             Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Pipet một mức
 2. TCVN 8488:2010             Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Ống đong chia độ
 3. TCVN 8489:2010             Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Bình đun có khớp nối nhám hình côn
 4. TCVN 8490:2010             Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh – Bình đun cổ rộng

Quyết định số 3027/QĐ – BKHCN

 

 1. TCVN 8552:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Chuẩn bị mẫu để xác định sự phân bố cỡ hạt của hột gốm
 2. TCVN 8553:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) –Xác định độ dày của màng gốm bằng thiết bị đo biên dạng đầu dò tiếp xúc
 3. TCVN 8554:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Xác định khối lượng riêng tuyệt đối của bột gốm bằng tỷ trọng kế
 4. TCVN 8555:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang
 5. TCVN 8556:2010 Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) – Phương pháp thử tính năng tự làm sạch của vật liệu bán dẫn xúc tác quang – Xác định góc tiếp xúc nước

Quyết định số 3047/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 8168-2:2010 Tre- Xác định các chi tiêu cơ lý – Phần 2: Hướng dẫn thực hành phòng thí nghiệm
 2. TCVN 8573:2010 Tre – Thiết kế kết cấu
 3. TCVN 8574:2010 Kết cấu gỗ - Gỗghép thanh bằng keo – Phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý
 4. TCVN 8575:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất
 5. TCVN 8576:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ thép thanh bằng keo – Phương pháp thử độ bền trượt của mạch keo
 6. TCVN 8577:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Phương pháp thử tách mạch keo
 7. TCVN 8578:2010 Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Thử nghiệm tách mối nối bề mặt và cạnh
Monday, 1 June 2020
hotline1

Tư vấn sử dụng cân

Hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, kiểm định cân bằng quả cân chuẩnHiệu chỉnh, hiệu chuẩn, kiểm định cân bằng quả cân chuẩn
 Sử dụng các bộ, quả cân chuẩn để kiểm tra, hiệu chỉnh,
Kiểm tra hoạt động Của LoadcellKiểm tra hoạt động Của Loadcell
Cách kiểm tra loadcell còn hoạt động hay không? Do quá trình s
Xử lý sự cố trạm cân bị ngập nước, sét đánhXử lý sự cố trạm cân bị ngập nước, sét đánh
Trong mùa mưa bão các trạm cân thường gặp 2 sự cố: Trạ
Sửa một số lỗi bộ chỉ thị XK3190-A9
Các lỗi của đầu cân XK3190-A9 Err 03 : Cảnh báo quá tải. Err 19
Cân điện tử, cân ô tô điện tử song hành cùng doanh nghiệpCân điện tử, cân ô tô điện tử song hành cùng doanh nghiệp
       Cân xuất hiện từ lâu lắm rồi dầ
Những điều cần biết khi chọn cân ô tô điện tửNhững điều cần biết khi chọn cân ô tô điện tử
      Hiện nay, việc các doanh nghiệp, hộ kinh d

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay133
mod_vvisit_counterHôm qua196
mod_vvisit_counterTuần này329
mod_vvisit_counterTuần trước1706
mod_vvisit_counterTháng này133
mod_vvisit_counterTháng trước7272
mod_vvisit_counterTất cả1214537

We have: 11 guests, 3 bots online
Today: Tháng 6 01, 2020